Om oss

Förskolan Bamse är en fristående förskola och drivs som ett aktiebolag av Maria Nordek och Linda Larsson sedan 1994.


Erfarna pedagoger

Vi är tre förskollärare och en barnskötare på Förskolan Bamse. Vi har många års erfarenhet tillsammans och känner stor trygghet och glädje i vårt arbetslag.

För oss är det viktigt att barn och vårdnadshavare känner trygghet och tillit här på Bamse.

Barnen möts alltid av ett känt ansikte då vi sällan har vikarie.

Pedagogik

Vi arbetar utifrån förskolans läroplan Lpfö 98/16 med områdena Språk, Matematik, Motorik/Hälsa, Natur, Teknik, Socialt/Emotionellt lärande, Egen kultur och andras.

På Förskolan Bamse gillar vi att hitta på saker och ger oss gärna iväg på olika utflykter.

Utevistelse o innemiljö

Förskolan ligger belägen i ett hyreshus i området Tellus, Handskeryd.

Vi har två gårdar som vi utnyttjar och närheten till skogen gör att vi gärna besöker den.

Utevistelse sker dagligen för att stimulera barnens rörelsebehov och främja deras hälsa.