Varför Förskolan Bamse

Pedagogisk verksamhet för barn 1-5 år, roliga lekar och aktiviteter, daglig utevistelse, utflykter för de äldre barnen.

                           Vi hoppas att ditt barn kommer att längta till vår förskola varje dag!

Erfarna pedagoger

Vi är 4 st anställda på Förskolan Bamse, tre förskollärare och en barnskötare.

Rolig undervisning

Vi följer förskolans läroplan, Lpfö 98/16.

Utevistelse

Vi har två gårdar för utevistelse och närhet till skogen.

Fotogalleri

Kontakt

Kontakta oss

Förskolan Bamse AB

S. Skogsv. 73, 571 39 NÄSSJÖ
forskolanbamse@gmail.com

Ring oss

0380-19986, 070-5263644